Vinnovaprojektet öppna data i full gång!

Örebro kommuns Vinnovaprojekt om öppna data innebär att vi ska etablera Lucene solr som grund i en plattform, detta för att indexera information och skapa öppna data.
I projektet ska vi också samla öppna data i portalen CKAN. Resultatet ska vara en fungerande och skalbar plattform för att indexera en informationsresurs och tillgängliggöra denna genom en standardiserad plattform för spridning. Vilket bla innebär att man gör det möjligt att hämta ut rådata för att exempelvis utforma appar.

Örebro kommuns vision är att vara en öppen och transparent kommun och arbetet med öppna data stämmer väl överens med kommunens övergripande strategier och mål. Mot den bakgrunden ansökte vi om och fick pengar från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), för att utveckla och skapa öppna data kring information om tillgänglighet för funktionshindrade i offentliga lokaler (affärer och byggnader med service från ex offentlig sektor). Informationen finns idag samlad i kommunens Tillgänglighetsguide.

I samband med projektet fick vi upp ögonen för att Västra Götalandsregionen (VGR) har en nationell tjänst för tillgänglighetsinformation (Tillgänglighetsdatabasen = TD) och den tjänsten har redan ett 50-tal externa organisationer knutna till sig. Ett samarbete med dem skulle göra att det skapas mycket mer öppna data, men samtidigt skulle investeringarna göras i VGR och inte i Örebro. Vi bestämde oss ganska snabbt för att samhällsnyttan med att genomföra detta tillsammans med VGR var så stor att det var den bästa vägen framåt, VGR var också väldigt intresserade av detta. Ironiskt nog innebär det att det inte kommer att skapas öppna data från Örebro kommun i detta projekt eftersom vi inte än är anslutna (men troligen är vi det snart).

Det har tyvärr tagit en del tid med projektuppstarten pga resurser, vi var tvungna att göra avrop från ramavtal, diskutera med VGR om hur vi ska driva ett samarbetsprojekt samt att jag nyligen tillträdde som projektledare. Men nu är projektet äntligen i full gång och vi kommer att göra många spännande saker fram till årsskiftet då projektet ska vara klart. Till vår hjälp har vi också Findwise som är experter på söktekniken och Knowit som bygger TD.

Vill du veta mer om vårt spännande projekt hör av dig till mig, eleonor.karlsson.nystrom@orebro.se

Eleonor Karlsson Nyström, Projektledare Örebro kommun

Enskild firma och personuppgifter

Vi arbetar för att kunna publicera kommunens leverantörsreskontra som innehåller alla inkomna fakturor och information kring dem. Ett problem vi stötte på var att i de fall leverantören är en enskild firma, som då har ägarens personnummer som organisationsnummer, så hindrar personuppgiftslagen oss från att publicera uppgifterna då det sker i strukturerad form. Vi har gjort en intresseavvägning och bestämt oss för att intrånget i ägarens personliga integritet är mindre än nyttan med att medborgare får insyn i hur skattemedel används.

Läs det formella beslutet om intresseavvägningen (pdf, 0.2 mb).

Öppna data

Öppna data är en fråga som är prioriterad på EU- och regeringsnivå. Både E-delegationen, som lyder under näringsdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar aktivt för att främja öppna data.

Den politiska ledningen i Örebro kommun (S, C och Kd) har i sitt styrdokument ”Övergripande strategier och budget” fastställt att vi ska vara en öppen och transparent kommun. De formella besluten finns på plats och nu är det upp till organisationen att verkställa dem. Därför har olika verksamhetsområden nu fått i uppgift att skapa fem nya källor för öppna data innan slutet på oktober.

Två faktorer driver utvecklingen – transparens och innovation. Genom att vara öppna och transparenta ökar tilltron till oss som organisation, något som är viktigt ur demokratiperspektiv. Öppna data gör det också möjligt för andra att använda den information som tagits fram med deras skattemedel. Förhoppningsvis leder detta till bra tjänster för privatpersoner och ökat företagande.

Hur får man en organisation att förstå öppna data?

Det är en utmaning. Det är ett nytt begrepp för de flesta och man har som bäst en luddig uppfattning om vad det innebär. Ett vanligt missförstånd är att man blandar ihop det med öppen källkod som är en helt annan fråga.

Örebro kommun har tagit fram en film som förklarar begreppen öppna data, psi, öppen förvaltning och några andra viktiga termer på sju minuter. Den har varit ett effektivt sätt att skapa en grundförståelse. Den finns på youtube och vem som helst får så klart använda den för sina egna syften (den är licensierad med en tillåtande licens, CC BY).

Man får dock vara beredd på att även med en grundförståelse så kan det vara svårt att få med sig alla på en gång. Detta är OK. Det är bättre att lägga energi på dem som står och väger. Det ger en bättre effekt. Om 80 procent är med på tåget kommer vi ändå åstadkomma en hel del. De sista 20 procenten kan man återvända till när arbetet kommit igång.

Hur driver vi det praktiska arbetet?

Verksamheterna ansvarar för att välja ut datakällor som ska bli öppna data. Till sin hjälp har de en undersökning vi genomfört tillsammans med PwC där utvecklare svarat på vilken information, om någon, man vill ha tillgång till från en kommun. Den idétävling som var en del av openstockholmaward är en annan inspirationskälla.

En månad innan data ska vara publicerat ska de meddela mig (e-strateg Björn Hagström) vilka källor de kommer öppna.

Källorna kommer publiceras på orebro.se/psidata. Formaten kommer troligtvis att variera. Vi håller det enkelt, information ska publiceras i befintliga format, men vi strävar efter att det i alla fall ska vara strukturerat (i t.ex. excelformat).

En del verksamheter har mer resurser och mer av sin information i format som är enkla att dela med sig av. Vissa verksamheter har också ett inneboende problem i och med att mycket information bygger på person- eller sekretessuppgifter, där man behöver tänka till lite extra innan man öppnar upp dem som öppna data.

Under november kommer vi också hålla en tävling på länets öppna data under namnet Öppna Örebro län, tävlingen har också en Facebook-sida som du är välkommen att gilla. Tävlingen anordnas tillsammans med Örebro universitet, Länsstyrelsen i Örebro län och Nethouse.