Vinnovaprojektet öppna data i full gång!

Örebro kommuns Vinnovaprojekt om öppna data innebär att vi ska etablera Lucene solr som grund i en plattform, detta för att indexera information och skapa öppna data.
I projektet ska vi också samla öppna data i portalen CKAN. Resultatet ska vara en fungerande och skalbar plattform för att indexera en informationsresurs och tillgängliggöra denna genom en standardiserad plattform för spridning. Vilket bla innebär att man gör det möjligt att hämta ut rådata för att exempelvis utforma appar.

Örebro kommuns vision är att vara en öppen och transparent kommun och arbetet med öppna data stämmer väl överens med kommunens övergripande strategier och mål. Mot den bakgrunden ansökte vi om och fick pengar från Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), för att utveckla och skapa öppna data kring information om tillgänglighet för funktionshindrade i offentliga lokaler (affärer och byggnader med service från ex offentlig sektor). Informationen finns idag samlad i kommunens Tillgänglighetsguide.

I samband med projektet fick vi upp ögonen för att Västra Götalandsregionen (VGR) har en nationell tjänst för tillgänglighetsinformation (Tillgänglighetsdatabasen = TD) och den tjänsten har redan ett 50-tal externa organisationer knutna till sig. Ett samarbete med dem skulle göra att det skapas mycket mer öppna data, men samtidigt skulle investeringarna göras i VGR och inte i Örebro. Vi bestämde oss ganska snabbt för att samhällsnyttan med att genomföra detta tillsammans med VGR var så stor att det var den bästa vägen framåt, VGR var också väldigt intresserade av detta. Ironiskt nog innebär det att det inte kommer att skapas öppna data från Örebro kommun i detta projekt eftersom vi inte än är anslutna (men troligen är vi det snart).

Det har tyvärr tagit en del tid med projektuppstarten pga resurser, vi var tvungna att göra avrop från ramavtal, diskutera med VGR om hur vi ska driva ett samarbetsprojekt samt att jag nyligen tillträdde som projektledare. Men nu är projektet äntligen i full gång och vi kommer att göra många spännande saker fram till årsskiftet då projektet ska vara klart. Till vår hjälp har vi också Findwise som är experter på söktekniken och Knowit som bygger TD.

Vill du veta mer om vårt spännande projekt hör av dig till mig, eleonor.karlsson.nystrom@orebro.se

Eleonor Karlsson Nyström, Projektledare Örebro kommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *