Öppna data

Öppna data är en fråga som är prioriterad på EU- och regeringsnivå. Både E-delegationen, som lyder under näringsdepartementet, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar aktivt för att främja öppna data.

Den politiska ledningen i Örebro kommun (S, C och Kd) har i sitt styrdokument ”Övergripande strategier och budget” fastställt att vi ska vara en öppen och transparent kommun. De formella besluten finns på plats och nu är det upp till organisationen att verkställa dem. Därför har olika verksamhetsområden nu fått i uppgift att skapa fem nya källor för öppna data innan slutet på oktober.

Två faktorer driver utvecklingen – transparens och innovation. Genom att vara öppna och transparenta ökar tilltron till oss som organisation, något som är viktigt ur demokratiperspektiv. Öppna data gör det också möjligt för andra att använda den information som tagits fram med deras skattemedel. Förhoppningsvis leder detta till bra tjänster för privatpersoner och ökat företagande.

Hur får man en organisation att förstå öppna data?

Det är en utmaning. Det är ett nytt begrepp för de flesta och man har som bäst en luddig uppfattning om vad det innebär. Ett vanligt missförstånd är att man blandar ihop det med öppen källkod som är en helt annan fråga.

Örebro kommun har tagit fram en film som förklarar begreppen öppna data, psi, öppen förvaltning och några andra viktiga termer på sju minuter. Den har varit ett effektivt sätt att skapa en grundförståelse. Den finns på youtube och vem som helst får så klart använda den för sina egna syften (den är licensierad med en tillåtande licens, CC BY).

Man får dock vara beredd på att även med en grundförståelse så kan det vara svårt att få med sig alla på en gång. Detta är OK. Det är bättre att lägga energi på dem som står och väger. Det ger en bättre effekt. Om 80 procent är med på tåget kommer vi ändå åstadkomma en hel del. De sista 20 procenten kan man återvända till när arbetet kommit igång.

Hur driver vi det praktiska arbetet?

Verksamheterna ansvarar för att välja ut datakällor som ska bli öppna data. Till sin hjälp har de en undersökning vi genomfört tillsammans med PwC där utvecklare svarat på vilken information, om någon, man vill ha tillgång till från en kommun. Den idétävling som var en del av openstockholmaward är en annan inspirationskälla.

En månad innan data ska vara publicerat ska de meddela mig (e-strateg Björn Hagström) vilka källor de kommer öppna.

Källorna kommer publiceras på orebro.se/psidata. Formaten kommer troligtvis att variera. Vi håller det enkelt, information ska publiceras i befintliga format, men vi strävar efter att det i alla fall ska vara strukturerat (i t.ex. excelformat).

En del verksamheter har mer resurser och mer av sin information i format som är enkla att dela med sig av. Vissa verksamheter har också ett inneboende problem i och med att mycket information bygger på person- eller sekretessuppgifter, där man behöver tänka till lite extra innan man öppnar upp dem som öppna data.

Under november kommer vi också hålla en tävling på länets öppna data under namnet Öppna Örebro län, tävlingen har också en Facebook-sida som du är välkommen att gilla. Tävlingen anordnas tillsammans med Örebro universitet, Länsstyrelsen i Örebro län och Nethouse.

En reaktion på “Öppna data

  1. Pingback: Inga trösklar i min kommun | Jardenberg Unedited

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *